Sykepleier Tveita hjemmesykepleie, Oslo kommune, Bydel Alna

Psykologspesialist/psykolog DPS poliklinikk psykisk helse, Grenland, Sykehuset Telemark HF
16 februari, 2024
Aleris søker dyktige legespesialister
20 februari, 2024
Show all

Sykepleier Tveita hjemmesykepleie, Oslo kommune, Bydel Alna

Bydel Alna ved avdeling Helse og Mestring har ansvar for at eldre i Bydel Alna får trygge og gode tjenester når de trenger det. Alna hjemmetjeneste består av:
6 avdelinger for hjemmesykepleie: Tveita, Teisen, Haugerud, Lindeberg, Furuset og Ellingsrud
Avdeling for Praktisk bistand 
Avdeling for Mottak og forvaltning
Avdeling for avklaring og rehabilitering
Ambulerende rehabiliteringsteam
Furuset og Haugerud Seniorsenter
Avdeling for Stab og utvikling

Tjenesten har høye ambisjoner om å levere gode tjenester til våre innbyggere. Bydelen har tatt i bruk nye velferdsteknologiske løsninger for å nå målet om at flere eldre skal kunne bo lengre hjemme.

Vi fokuserer på tillitsbasert ledelse og har nå endret vår organisasjon for å kunne nå målene. Vi er delt inn i små oversiktlige grupper.

Alna hjemmetjeneste består av totalt 6 hjemmesykepleie avdelinger, hvor hver avdeling har en avdelingssykepleier og en koordinator. Hjemmetjeneste yter pleie, omsorg og behandling til hjemmeboende i alle livets faser. Vi samarbeider med avklaring og rehabilitering og har fokus på egenmestring.

Vi søker etter en dyktig sykepleier med kunnskap og engasjement. Stillingen er i turnus, for tiden med arbeid dag/kveld og hver 3. helg, 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. 

Hjemmesykepleien gruppe Tveita i bydel Alna er en faglig sterk og engasjert gruppe. Vi har god sykepleiedekning, høy faglig kompetanse og leverer gode tjenester til våre brukere. Nå ønsker vi deg med på laget!

Arbeidsoppgaver

Faglig pådriver i kvalitetsarbeid på avdelingen.

Den som ansettes skal være en ressursperson, og bidra til at våre brukere får tilrettelagt tilbudet.

Det kreves gode kommunikasjonsevner med både brukere og pårørende.

Ansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk.

Utføre praktiske sykepleieoppgaver og observere brukers tilstand/behov.

Samarbeid med brukere, pårørende, fastlege, legevakt, apotek og spesialisthelsetjenesten

Tett samhandling med det øvrige personalet i egen virksomhet.

Veiledningsansvar ovenfor kollegaer, studenter og lærlinger.

Tjenesteansvarlig for brukere.

Holde seg oppdatert innen eget fagområde, og delta i faglig utviklingssamarbeid.

Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

Kunnskap, interesse og gjerne erfaring fra hjemmetjeneste

Autorisasjon som sykepleier godkjent i Norge

God norsk kunnskap, både muntlig og skriftlig. Bestått B2/C1 eller tilsvarende

Gode datakunnskaper og erfaring med dokumentasjonsprogrammet Gerica

Må ha førerkort klasse B

Gyldig politiattest må framvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Fleksibel og løsningsorientert

God evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet

Gode samarbeidsevner

God arbeidskapasitet og helse

Serviceorientert

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, mye humor

Et spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver som stadig er under utvikling

God opplæring og god oppfølging

Gode forsikrings- og pensjonsforhold.

Ltr. 29-42.

Søk på stillingen

Comments are closed.