Lege, Kommunale akuttmedisinske tjenester, Kristiansand kommune

Seksjonsoverlege – akuttmottak Akuttmedisinsk avdeling
26 maj, 2024
Overlege – anestesi
28 maj, 2024
Show all

Lege, Kommunale akuttmedisinske tjenester, Kristiansand kommune

Er du utdannet lege, er faglig trygg, systematisk og god til å se løsninger? Da kan en jobb på Legevakten
være noe for deg. Er du i tillegg god på kommunikasjon, kan ta raske beslutninger og håndterer digitale verktøy hånd i hånd med praktisk utøvelse av legevaktsmedisin, vil vi gjerne at du leser videre. Legevakten skal yte nødvendig helsehjelp når fastlegetjenesten ikke er tilgjengelig, og dekker befolkningens behov for legevakt i 7 kommuner. Vi har et stort samfunnsoppdrag og er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden sammen med nødetatene. Vi bidrar til rett helsehjelp til rett tid for Kristiansand og samarbeidskommunene sine innbyggere og de som oppholder seg her. Pasientkonsultasjoner er årlig ca 35 000. Legevakten har 2 lokasjoner. Hovedlegevakt ligger på Eg og en legevaktstasjon på Tangvall. Arbeidsted vil være på begge disse lokasjonene. På legevakten jobber du som en del av et større tverrfaglig team og vil som ny alltid ha en kollega å rådføre deg med. Legevakten gjennomgår en rivende utvikling, og er nå inne i et 3 årig innovasjonsprosjekt med digitalisering og nye måter å jobbe på Vi kan garantere at du får en spennende jobb, der du må forholde deg til et bredt utvalg av problemstillinger som omfavner både sykdom, skader og psykiske helseplager. Du får et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og meningsfylte oppgaver. Stillingene innebærer turnusarbeid dag, kveld og natt med arbeid hver 3 helg. Vi har 4 ledige stilling, i stillingsstørrelse 100%. Det vil være mulig å jobbe kun natt etter ønske. Andre stillings størrelser kan være aktuelt. Legevakten i Kristiansand tilbyr konkurransedyktig lønn, og vi legger til rette for ALIS-løp.

4 x 50-100 % fast stilling

1 x 50-100% vikariat

Arbeidsoppgaver

 • Sykebesøk fra legevakt
 • Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner
 • Utrykning med ambulanse og egen legevaktbil
 • Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte bistå pasienter innlagt på ØHD.
 • Delta på utrykning på akuttmedisinske hendelser
 • Veiledning av sykepleiere, LIS-leger og andre leger
 • Ved behov være bakvakt for leger som ikke oppfyller kompetansekravet i akuttmedisinforskriften
 • Deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten og ØHD
 • Spesialist vil kunne tillegges andre ansvarsområder og oppgaver etter avtale., som for eksempel undervisning og veiledning
 • Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver siden legevakten er i endring

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon.
 • Norsk LIS1 eller tilsvarende må være gjennomført
 • Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til ”normaltariffen”.
 • Søker må ha god fremstillingsevne på Norsk, skriftlig og muntlig
 • Søker må ha gyldig norsk førerkort for manuelt gir. Kopi må vedlegges søknad.
 • Erfaring fra akuttmedisin er en fordel. Erfaring fra simulering er ønskelig
 • Erfaring fra allmennmedisin og sykehjem vektlegges.
 • Søker må kunne fremvise politiattest.
 • Kjennskap til CGM/Winmed og Visma Profil er en fordel
 • Spesialitet i allmennmedisin eller spesialitet i akutt- og mottaksmedisin vil være ønskelig. Kompetanse fra andre spesialistutdanninger kan vurderes

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • Er pålitelig, stabil og som evner å se muligheter og alternative løsninger på problem som måtte oppstå.
 • Er positiv, og omgjengelig Er nøyaktig, ryddig og faglig orientert.
 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og funksjon.
 • Kan arbeide på alle tider av døgnet- også nattevakter.
 • Er effektiv, og har evne til å jobbe med høy intensitet.
 • Har evne til å jobbe i team og tverrfaglig. Er interessert i fagutvikling og nytenkning.
 • Har evne til å kommunisere på en trygg og god måte i forhold til kolleger, pasienter og pårørende.

Vi tilbyr

 • God opplæring og godt miljø
 • Konkurransedyktig lønn. Har du konkrete forventninger til lønn bør dette komme frem i søknaden.
 • Godt faglig og spennende miljø med individuell og gruppeveiledning, samt mulighet for kursing
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Årsplan med vaktoversikt
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Offentlig tjenestepensjon og forsikringsordninger
 • Tilrettelegging av LIS3 løp, der denne tjenesten inngår, for leger som er under spesialisering
 • Oppstart etter nærmere avtale.

Søk på stillingen

Comments are closed.