Seksjonsoverlege – akuttmottak Akuttmedisinsk avdeling

Overlegestilling, kombinert med bistilling som førsteamanuensis UiO
21 maj, 2024
Lege, Kommunale akuttmedisinske tjenester, Kristiansand kommune
27 maj, 2024
Show all

Seksjonsoverlege – akuttmottak Akuttmedisinsk avdeling

1 x 100 % fast stilling som seksjonsoverlege akuttmedisinsk avdeling ledig fra dags dato.


Er du spesialist i indremedisin og har interesse for akuttmedisin ser vi frem til din søknad!

Stillingen er organisert i egen akuttmedisinsk avdeling under klinikk for medisin.  Avdelingen har ansvar for diagnostikk og behandling av våre ø-hjelps pasienter, samt ansvaret for medisinsk overvåkning, observasjonsposten og noe poliklinisk behandling. Vi har eget vaktlag med lis-leger i tillegg til eget team med overleger i akuttmottaket. I mars 2018 startet vi opp med et eget overlegeteam knyttet mot medisinsk overvåkning i tillegg til akuttmottaket og observasjonsposten.

Det er høy aktivitet i klinikk for medisin med ca 60 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser per år. Totalt har klinikk for medisin 171 senger. Klinikken har en stor medisinsk overvåkningsavdeling og en intensivavdeling som kommer i tillegg.

Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling til pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og geriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert.


Vi søker deg med ønske og vilje til å utvikle vår pasientbehandling og som liker et hektisk og spennende arbeidsmiljø.

Aktuelle kandidater vil bli invitert fortløpende til intervju.

Søknad sendes via link ”Søk på stillingen”.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver som seksjonsoverlege hos oss blir i et arbeidsmiljø med faglig bredde og spennende utfordringer
 • Seksjonsoverlege gir medisinskfaglige råd for seksjonens pasientgrupper
 • Bidrar aktivt til at avdelingen når sine mål
 • Inngår i avdelingens ledergruppe (ikke personal eller økonomiansvar)
 • Tar medansvar for behandlingskvalitet og logistikk 
 • Skaper et godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i avdelingen 
 • Tar i bruk ny teknologi og arbeidsmetoder for å møte fremtidens utfordringer 

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i generell indremedisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Særskilt relevant erfaring/interesse innen fagområdet kan oppveie for kravet om formell spesialistgodkjenning (erfaren LIS)
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team 
 • God til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer  
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø  
 • Evne til fleksibilitet
 • Beslutningsevne i en travel hverdag   
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt                  

Vi tilbyr

 • Det tilrettelegges for spesialiseringsløp i Akutt- og Mottaksmedisin
 • Faglige utfordringer i en av landets største spesialistsykehus   
 • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk  
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktige!  
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Velferdsordninger        

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Søk på stillingen

Comments are closed.