SykepleierNidelven hjemmetjeneste, Trondheim kommune

Kommunalt ansatt fastlege søkes til Sentrum legekontor – Lillehammer
8 april, 2024
Show all

SykepleierNidelven hjemmetjeneste, Trondheim kommune

Ved Nidelven hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier.

Vi er flere sykepleiere og  vernepleiere som søker ny kollega. Hos oss er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Vi har et mangfold i medarbeidergruppa med ulik kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

Nidelven hjemmetjeneste er en av 13 enheter som yter bistand til hjemmeboende pasienter innenfor et avgrenset geografisk område. Vårt kontor ligger sentralt i Sandgata i Trondheim.

Vi er et fagmiljø som er i kontinuerlig utvikling med stort fokus på tverrfaglig samarbeid og enheten er delt inn i tre arbeidslag. Hvert arbeidslag har ukentlige tverrfaglige møter sammen med ergoterapeut og fysioterapeut som tilhører bydelen. Målet vårt er at pasientene skal bo lengst mulig hjemme med tilrettelagte tjenester. Vi bruker hverdagsmestring som en del av vår arbeidsmetode. Vi legger vekt på at egenmestring og aktiviteter er en del av hverdagen for våre pasienter.

Vi har en svært varierende brukergruppe der ulike behov og sammensatte diagnoser gir rom for faglig utvikling for våre medarbeidere. Du vil hos oss få varierte arbeidsdager fylt med utfordringer. Flere av våre ansatte har høy kompetanse innen diabetes, demens, kost og ernæring, psykiatri, kreftsykepleie og palliasjon.

Mer informasjon om en jobb innenfor helse- og velferd i Trondheim kommune finner du på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleie til våre brukere i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Helhetlig pasientforløp med primærkontaktansvar
 • Kollegaveiledning
 • Være en bidragsyter i tverrfaglige brukermøter
 • Mulighet for å bli med i en ressursgruppe

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier 
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Førerkort for personbil – klasse B

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig som du må kunne være en del av et arbeidslag
 • Du må være med på å skape et godt arbeidsmiljø
 • Du må være samarbeidsvillig, smidig, og ha god omstillingsevne i en uforutsigbar hverdag
 • Du må ha pasienter og pårørende i fokus, og bidra til at pasientene er godt ivaretatt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Du liker å jobbe i turnus

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Stort faglig fokus med mulighet for faglig påfyll
 • Nærledelse
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag
 • Refusjon av treningsavgift etter avtale
 • En turnus med arbeid dag, kveld og helg der du selv har innflytelse på utarbeidelse av denne
 • Det er mulig å jobbe lange vakter på helg med lavere helgebelastning
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Søk på stillingen

Comments are closed.