Overlegestilling, kombinert med bistilling som førsteamanuensis UiO

Helsefagarbeider 100% fast
15 maj, 2024
Seksjonsoverlege – akuttmottak Akuttmedisinsk avdeling
26 maj, 2024
Show all

Overlegestilling, kombinert med bistilling som førsteamanuensis UiO


Om stillingen

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester (https://sykehuset-innlandet.no/). Sykehuset er i en prosess med utvikling av ny sykehusstruktur (https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur). Som et av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø. Sykehuset Innlandet er blant ikke-universitetssykehusene med høyest forskningsaktivitet, og foretaket har i dag flere aktive forskningsgrupper og –sentre. Sykehuset Innlandet samarbeider i dag med Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo om praksisutdanning av medisinerstudenter ved fire lokasjoner; SI Elverum, SI Hamar, SI Lillehammer, SI Gjøvik. Det er inngått en intensjonsavtale om økt deltakelse i medisinutdanningen, herunder etablering av en pilot for et desentralisert campus i Innlandet.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.


For å opprettholde og styrke den vitenskapelige aktiviteten og den forskningsbaserte undervisningen ved Sykehuset Innlandet lyser vi nå ut 2 100% stillinger som overlege i Sykehuset Innlandet ved henholdsvis SI Elverum og SI Hamar kombinert med bistilling som førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Bistillingene lyses ut som 3-årige engasjement med muligheter for forlengelse. Stillingene har som mål å utvikle samarbeidet med Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Overlegestillingene kan være innenfor indremedisinske eller kirurgiske fagområder.  Bistillingen og hovedstillingen er knyttet sammen, og det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Hvis man går ut av hovedstillingen kan man ikke beholde førsteamanuensis stillingen.

Søknader skal sendes elektronisk via Webcruiter ved Sykehuset Innlandet HF.

For hovedstillingene ved Sykehuset Innlandet HF gjelder:

Vi søker kollegaer med engasjement og arbeidsglede, som ønsker å bidra til å gi et godt behandlingstilbud til våre pasienter. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø med trivelige kolleger.

Den som tilsettes forventes å ha omfattende erfaring med klinisk forskning innenfor et eller flere av kliniske fagområder. Den som tilsettes skal lede og initiere klinisk forskning og forskningsveiledning, og undervise studenter ved SI Hamar og SI Elverum i samarbeid med ansatte lektorer på de to stedene. Sykehuset Innlandet er i omstilling mot en endret sykehusstruktur, og den som tilsettes forventes å ha et engasjement for utvikling av samarbeid om utdanning og forskning mellom fagmiljøer på tvers av de geografiske sykehuslokasjonene.


Hovedstillingene vil være fast overlegestilling ved en klinisk avdeling ved henholdsvis SI Hamar og SI Elverum  avhengig av søkers spesialitet.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid
 • Forskning, forskningsledelse og undervisning

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og PhD
 • Spesialist i indremedisinsk eller kirurgisk fagområde med norsk autorisasjon
 • Relevant klinisk forskningserfaring i indremedisinsk eller kirurgisk fagområde
 • Relevant klinisk erfaring i indremedisinsk eller kirurgisk fagområde
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et spennende fag og -arbeidsmiljø i utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Pensjonsordning i KLP
 • Interne forskningsmidler til blant annet ph.d, og  -postdokprosjekter som lyses ut til ansatte


For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: https://www.med.uio.no/klinmed/om/ledige-stillinger/stillingsbeskrivelser/2024-1163-stillingsbeskrivelse_innlandet.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt.  Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat).  Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner
 • Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument som vedlegg til søknaden.

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor og førsteamanuensis, samt regler om pedagogisk kompetanse: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Søk på Stillingen

Comments are closed.