Lege i spesialisering OrtopediKirurgisk avdeling Stord, Helse Fonna HF

Ledig fastlegehjemmel ved Listalegene A/S – Svært gunstige betingelser!
4 april, 2024
Sykepleier Seksjon kirurgiske poliklinikker, Porsgrunn, Sykehuset Telemark HF
6 april, 2024
Show all

Lege i spesialisering OrtopediKirurgisk avdeling Stord, Helse Fonna HF

Tenker du på å søke spesialisering innen Ortopedi? Da oppfordre vi deg til å søke og bli en del av vårt team ved Stord Sykehus framover. 

Er du interessert i kroniske sår og sårbehandling? Da har du store muligheter for å lære deg  mye og opparbeide deg masse erfaring og kunnskap innen dette feltet hos oss. Vi har en sår poliklinikk med stor aktivitet som du får god innføring i. Kroniske sår er det mye av og en god innføring i denne type sårbehandling vil være ei god investering for fremtida.

Vi har ledig 2 stk faste utdanningsstilling for Lis 3 innen fagfeltet Ortopedi, med oppstart 01.03.24. Dersom du ikkje kan starte opp før 01.09.24 pga lis 1 tjeneste i kommune, oppfordre vi deg likevel til å søke på stillinga.

Stord sjukehus er akuttsjukehus med traumemottak. Kirurgisk avdeling ved Stord Sjukehus har pr dd. 6 stk utdanningsstillinger som Lis 2/3. Av disse er 3 stk innan fagfeltet ortopedi og 3 stk innen fagfeltet kirurgi. Vi  arbeider for tida med å få på plass en 7. Lis.

Samarbeidet mellom fagfelta er tett og god. På vakt  har lis 2/3 ansvar for både ortopedi og kirurgi fra kl 15.40 – 08.00

Kirurgisk avdeling har ein aktiv sengepost med 18 senger. Det er kort liggetid og stor utskifting av pasientar i løpet av dagen. Vi har operasjonsavdeling med 4 operasjonstover, og som Lis 2/3 hos oss, kjem du raskt i gang med å assistere og etterkvart skape deg liste med egne pasientar til operasjon.  

Vi har ei spennende avdeling med mange kjekke kolleger som finner på mye,både i arbeidssammenheng og på fritida. Vi ønsker deg veldig gjerne med oss videre på laget. 

Er du glad i frisk luft, fjell, sjø og flotte turer i naturen, er Stord Sjukehus og området vårt i rundt et perfekt sted å væra.

Arbeidsoppgåver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både ortopediske og kirurgiske pasienter de dagene du har vakt.
 • Operativ virksomhet, post-og poliklinikkarbeid
 • Delta i utredningsarbeid og behandling
 • Opplæring og veiledning av lis1, medisin studentar og nytilsette
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjonar

 • Ferdig godkjenning som Lis 1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norsk kunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens testen, eller annen norsk test på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Personlege eigenskapar

 • Faglig dyktighet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Du må kunne arbeide målretta og strukturert, både sjølstendig og i team
 • Evne til å ta sjølstendige avgjørelser
 • Bidra positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr

 • Rekrutterings tillegg
 • Støtte til bolig i nærleiken til sjukehuset 
 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå, der du kjem raskt til med operative oppgåver og sjølvstendig poliklinikk.
 • Avdelinga legg i stor grad til rette for gjennomføring av spesialiseringa vidare
 • Du får en overlege til veiledar under spesialistudanninga
 • Siste del av spesialiseringa har vi avtale med gjennomføring innen Helse-Bergen HF.
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger
 • Løn i samsvar med gjeldande overenskomst

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Comments are closed.