Ledig fastlegehjemmel ved Listalegene A/S – Svært gunstige betingelser!

Radiograf
18 mars, 2024
Lege i spesialisering OrtopediKirurgisk avdeling Stord, Helse Fonna HF
5 april, 2024
Show all

Ledig fastlegehjemmel ved Listalegene A/S – Svært gunstige betingelser!

Ledig fastlegehjemmel ved Listalegene A/S. Veldrevet liste over flere år. Legesenteret har blant annet moderne utsyr som Spirometri, EKg, ultralyd. Diff maskin.

Ved legesenteret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler og  2,4 årsverk med helsesekretærer. Fastlegehjemmelen er selvstendig næringsdrivende.  Det vil etter hvert bli utlyst en fastlegehjemmel til i Farsund kommune som selvstendig næringsdrivende ved et annet legesenter dersom feks par skulle søke. 

Legen tildeles avtalehjemmel som selvstendig næringsdrivende. Svært gode betingelser inntil kr 500 000,-  i økonomisk støtte. 

Tiltredelse: snarest.

Farsund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS avtale med utvidet tilskuddsordning for allmennleger i spesialisering.

Presentasjon av Farsund kommune:
https://drive.google.com/file/d/1RBbmT–YSTvfx5nfz7RXhAw6fvjSetPa/view

For nærmere orientering om Listalegene A/S  kontakt fastlege Alexander Ytredal tlf: 93004438 eller mail: [email protected]

Arbeidsoppgaver

 • Allmennlegeoppgaver som fastlege
 • Offentlige oppgaver må påregnes, inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen
 • Farsund kommune har avtale med vikarbyrå ved dekning av legevakt, men med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt ved behov

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/planlagt videreutdanning i allmennmedisin
 •  Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege vil vektlegges
 • Gode digitale ferdigheter
 • Det stilles krav om politiattest

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Søkeren må være interessert i faget allmennmedisin og interessert i faglig oppdatering
 • Søker må være interessert i drift og utvikling av praksisen og legesenteret som helhet

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Økonomisk tilskudd inntil 500 000,- det første driftsåret* 
 • Gratis veiledning ved  etablerering av enkeltmannsforetak, inntreden i legesenterets selskap osv.
 • Kommunen garanterer for ALIS tilskudd inntil 300 000,-
 • Et friskt og motiverende arbeidsmiljø
 • Basistilskudd for ledige plasser inn til ønsket listetak første to år
 • Skal ikke betale kompensasjon for opparbeidet praksis
 • Tilbud om kommunal ansettelse med prosenttillegg av inntjening i startfasen 

*Vilkårene for økonomisk tilskudd er at det benyttes til driftsutgifter som for eksempel husleie, hjelpepersonell og nødvendig utstyr som kan dokumenteres.  Dersom avtale om fastlege avsluttes før det har gått 4 år fra oppstart skal kommunen ha tilbakebetalt forholdsvis del av beløpet.  Det forutsettes oppstart som selvstendig næringsdrivende ved signering av fastlegeavtale. 

Tildeling av økonomisk tilskudd er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men et tiltak i arbeidet med å rekruttere fastleger til Farsund kommune.

For ALIS
Stillingen er aktuell både for erfarne allmennleger og for leger under spesialisering. Gjenværende leger ved legesenteret er erfarne veiledere. Det er muligheter for å få obligatorisk veiledning på arbeidsplassen. Farsund kommune inngår ALIS-avtale med leger i spesialisering etter ny ordning. ALIS-tilskuddet gir gode kompensasjonsordninger for utgifter knyttet til læringsaktiviteter. For mer informasjon om ALIS-tilskuddet se Helsedirektoratets sider: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-alis-og-veiledning

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. 
Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 

Søk på stillingen

Comments are closed.