Kommunal legestilling
8 maj, 2024
Helsefagarbeider 100% fast
15 maj, 2024
Show all

Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer

UNN har ledig vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Ønsket tiltredelse vil være 01.09.24. Varighet 6 måneden, med mulighet for forlengelse av stillingen. Ved intern ansettelse kan annet vikariat bli ledig. 

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost og i poliklinikk
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning
 • delta i p.t. 4-delt vaktordning

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten

Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Personlig egnethet vil  vektlegges.

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • veileder under spesialiseringen
 • simulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker

Om bedriften

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kontaktinformasjon

Bjørn Øivind Kvammen, Seksjonsoverlege, 90951676

Comments are closed.