Lege med spesialitet i fysikalskmedisin og rehabilitering