Hälsocentraltandläkare

Leger, sykepleier, assistent lege, helsevesen , kirurg, tannlege, tannhelsesekretær

Du registrerer både webannonsen og papirannonsen samtidig. Det er mulig både å laste opp ferdig materiell, og å produsere en annonse klar for trykk i portalen.

1 december, 2021

Hälsocentraltandläkare

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bland annat hälsovårdens område. Åland har cirka 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård […]