Leger, sykepleier, assistent lege, helsevesen , kirurg, tannlege, tannhelsesekretær

Du registrerer både webannonsen og papirannonsen samtidig. Det er mulig både å laste opp ferdig materiell, og å produsere en annonse klar for trykk i portalen.

22 december, 2021

Klinikk Hausken AS

Klinikk Hausken søker gynekolog med interesse for infertilitet til fast stilling ved vår avdeling på Lysaker, Oslo.Klinikken tilbyr alle disipliner innen assistert befruktning.Spennende fagfelt med avansert […]