Vernepleiar i fast 100% stilling i døgnturnus

Oris Dental Harstadtannlegene søker tannhelsesekretær
31 augusti, 2023
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom barnakutsjukvård
9 september, 2023
Show all

Vernepleiar i fast 100% stilling i døgnturnus

Ecura Bo og Habilitering AS, Sogndal, Hafslo, Årdal og Aurland

Tiltaka me ynskjer å forsterke ligg i Sogndal, Hafslo, Årdal og Aurland.

Ecura Bo og Habilitering søkjer etter deg som er brennande opptatt av målretta miljøarbeid og som ynskjer å utgjere ein forskjel i nokon sitt liv.

Me kan tilby fast stilling i medlevarturnus, altså ein turnus der ein bur med tenestemottakar i 2-4 døgn før ein har ein lengre friperiode.

Arbeidsoppgåver:

 • Tilrettelegging for meistringsopplevingar og innhaldsrike dagar innafor trygge rammer
 • Bistand, aktivisering og rettleiing forankra i tenestemottakar sine behov og ynskjer
 • Integrere praktiske gjeremål i miljøterapeutisk sammenheng
 • Samarbeid internt, eksternt og med pårørande
 • Dokumentering / journalføring

Kvalifikasjonar

 • Autorisert vernepleiar
 • Erfaring frå / interesse for arbeid med mennesker i sårbare situasjonar
 • Erfaring frå arbeid med relevant lovverk, herunder lov om helse- og omsorgstjenester kap. 9.
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe sjølvstendig og målretta
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B

Personlige egenskaper: 

 • Positiv grunnhaldning til livet og eit smil som sit laust
 • Fleksibel, tilgjengeleg og stabil
 • Raus, kreativ, initiativrik og engasjert
 • Skapande

Me tilbyr:

 • Medlevarturnus
 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram, inkludert oppstartspakke med e-læringskurs
 • Svært godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte kolleger i et selskap i utvikling, vekst og endring

Eit breidt og tverrfagleg kompetansenettverk, som er utprega løysingsorientert og handlekraftig
Moglegheiter for personleg og fagleg vekst og utvikling
Gode pensjons- og personforsikringsordningar

Me krev godkjent politiattest i henhold til gjeldande lovverk.

Intervju og tilsettingar vil bli gjennomført fortløpande.

På grunn av arbeidets art oppfordrar me menn til å søkje.

Søknadsfrist: 01.03.2022

Har du spørsmål? Ta kontakt for ein hyggeleg prat!

Pia Hickman
Rekrutteringsansvarleg
Mobil: 90 40 00 47
E-post: [email protected]

Comments are closed.