Helsefagarbeidar
31 mars, 2020
Sjukepleiarstillingar
31 mars, 2020
Show all

Vernepleiar med fagansvar

Hyllestad kommune har ledig 100 % stilling som vernepleiar i omsorgstenestene, p.t. i miljøtenesta.  Til stillinga ligg fagansvar og koordinering av miljøtenesta, det er sett av 20 % til administrasjon, resten av stillinga er knytt til brukarane med vanleg 3-delt turnus. 

Arbeidsoppgåver

 • Sikre at brukarane oppnår best mogleg funksjonsevne, meistring og sosial deltaking
 • Utøve praktisk bistand og omsorg til brukarane, samt oppmuntre til eigeninnsats
 • Ansvar for at brukarane får pleieplanar og at desse vert oppdatert og oppfulgt
 • Ha kontakt med pårørande

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som vernepleiar
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar
 • Førarkort for personbil
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
 • Ansvarsbevisst og oppteken av relasjonar og samarbeid
 • Har evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Eit tverrfagleg arbeidsfellesskap med høg fagleg og etisk kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp til å finne bustad

Velkomen som søkjar!

Send søknad

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *