Fastlegeheimel med 0-avtale og 20% fast stilling
27 september, 2019
Sykepleier for Vestre Viken HF – Bærum sykehus
27 september, 2019
Show all

Sykepleier for Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2
7600 LEVANGER

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Sykepleier

Org. nr: – Stillingsident: 4136563515 Presentasjon av stillingen:

Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for Medisin og Rehabilitering. Avdelingen har 63 sengeplasser, fordelt på tre sengeposter, Med A, Med B og Med H og Medisinsk overvåkningsavdeling. Vi har i tillegg dialysesenter og Medisinsk poliklinikk. Her arbeider leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og sekretærer. Ansatte samarbeider tett med de andre fag- og yrkesgruppene. Det er høy aktivitet i avdelingen og vi har stort fokus på faglig utvikling og evidensbasert praksis.

Vennligst oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på>>.
Med H er en 22 sengs post der det gis medisinsk behandling og pleie til pasienter med sykdommer innen fagfeltene hematologi, gastroenterologi, infeksjon, slag og geriatri.

Det er innført årsturnus med egne nattevakter i posten.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

For personell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning som sykepleier.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

Avdelingen har et tett samarbeid med sengepostene i Medisinsk avdeling og ressursene utnyttes på tvers når det er behov for det. Dersom stillingen blir besatt av intern søker kan annen stilling bli ledig, og arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse det i søknaden.

Har du lyst på utfordringer i et spennende fagfelt har vi ledig

1 x 50 % sykepleier, vikariat GAS fra 01.12.19 til 03.01.21

1 x 50 % sykepleier, fast natt. Snarlig tiltredelse

1 x 70 % sykepleier, fast GAS fra 01.01.20

Arbeidsoppgaver

  • Ivareta generelle og spesielle sykepleieoppgaver i avdelingen
  • Kan få spesielle oppgaver innen eget spesialområde etter avtale med avdelingssykepleier

Kvalifikasjoner

  • Autorisert sykepleier

Personlige egenskaper

  • Motivert, faglig interessert og ønsker om egenutvikling
  • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
  • Løsningsorientert og positiv
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
  • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon


Kari Auran Sjølyst, Avdelingssykepleier Med. H, 74098044

Arbeidssted


Kirkegata 2
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4136563515
Stillingsprosent: 50%
Søknadsfrist: 13.10.2019 PAM

Stillingsnummer: 1719-2019-09-46 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-09-27 11:58:03

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *