Stiftelsen Guts søker Vernepleier, eller deg med relevant utdannelse for Stiftelsen Guts

Miljøarbeider seksjon Rehabilitering for Signo Conrad Svendsen Senter
29 september, 2019
Play your part in delivering lifesaving aid for NORGES RØDE KORS HUMANITÆRE FOND
29 september, 2019
Show all

Stiftelsen Guts søker Vernepleier, eller deg med relevant utdannelse for Stiftelsen Guts

Stiftelsen Guts

Gravermoveien 138
3370 VIKERSUNDE-post:

fabienne@gutsdrammen.noWeb:

https://www.finn.no/recruitment/hired/frontend/applynow/input.action?adId=158609331


Stiftelsen Guts er en frivillig ideell stiftelse. Vi startet opp arbeidet i 2005, og ble en stiftelse i 2008. Vi har i dag to avdelinger, en i Drammen og en på Finnerud Gård i Modum kommune.

Våre brukere er personer over 18 år som er motivert til å ta tak i utfordringer knyttet til sin rusproblematikk. Vi har et differensiert tilbud hvor vi tar imot og ivaretar brukere som har motivasjon og ønske om en rusfri hverdag. Vi har også et tilbud til brukere med noe større utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

Guts jobber i en relasjonell praksis hvor vi har ukentlig samtaler med bruker. Vi benytter aktivt tiltaksplan i arbeidet. For å legge til rette for gode endringsprosesser og positiv tankegang benytter vi motiverende intervju, og endringsfokusert rådgivning i samtalene med bruker. Brukermedvirkning er avgjørende for at arbeidet skal lykkes. I tiden på Guts trener brukerne på en normalisert hverdag og et alminnelig dagligliv, med vekt på grunnleggende ADL-ferdigheter.

Stiftelsen Guts sitt arbeid er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapautisk tilnærming. Tiltaksplan og brukermedvirkning er sentralt i arbeidet med ADL ferdigheter, aktiviteter, arbeidstrening og nettverksbygging. Målet er å hjelpe den rusavhengige å ta tilbake kontrollen i eget liv. Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet.

Våre ansatte veileder og tilrettelegger for gode arenaer som stimulerer til progresjon og utvikling for den enkelte. Vi jobber individuelt tilpasset ut ifra den enkeltes helsetilstand, ståsted og ressurser.

Stiftelsen Guts søker Vernepleier, eller deg med relevant utdannelse

Er du en god relasjonsbygger og ønsker å vær med og gjøre en forskjell? Da er du kanskje den vi er på utkikk etter!

På vår avdeling på Finnerud Gård i Modum har vi etablert et nytt tilbud med en bolig med forsterket bemanning. Her jobbes det mye med adferdsregulering, grensesetting, målrettet miljøarbeid og veiledning av personal for å nevne noe. I den sammenheng søker vi etter vernepleier eller deg med annen relevant utdannelse i fast stilling. Vi er fleksible vedrørende stillingsprosent. Personer med tilleggsutdannelse innen rus og psykisk helse vil bli prioritert.

Vi er på utkikk etter deg som med stort engasjement og hjerterom ønsker å bidra i de rusavhengiges rehabilitering. Vi trenger deg som er løsningsorientert, tolerant og som vil være med å gi hjelp på veien mot en rusfri hverdag. Kunne du tenke deg en meningsfull og spennende arbeidsdag, da er du kandidaten vi er ute etter!

Vi har også behov for nattevakter og vikarer som ikke nødvendigvis har 3-årig utdannelse.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant høgskoleutdannelse kreves.
 • Videreutdanning innen rus og psykiatri er en fordel, men ikke et krav
 • Arbeidserfaring innen rusfeltet vil være en fordel, men ikke et krav.
 • God kjennskap til IKT som arbeidsverktøy.
 • Førerkort for bil (klasse B) er et krav.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Systematisk, organisatorisk, og ansvarsbevisst
 • Pådriver og ordensmenneske

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til selvstendig, målrettet og systematisk arbeid.
 • Kunne sette seg inn i andres utfordringer.
 • Være engasjert og løsningsorientert i arbeidet.

Oppgaver/ ansvarsområder
 • Målrettet miljøarbeid og planarbeid.
 • Legge til rette for egenmestring, trening og opplæring.
 • Ha et faglig, etisk, reflekterende bidrag inn i personalgruppen.
 • Tett oppfølging og primærkontakt for tjenestemottakere.
 • Jobbe systematisk, strukturert med dokumentasjon, journalføring og andre skriftlige oppgaver.
 • Ansvar for brukeres handlingsplan og rehabiliteringsprosess.
 • Tett samarbeid med fagansvarlig.
 • Være en god rollemodell og bidra til at stiftelsen visjon og mål følges.
 • Kan forekomme noe arbeid på medisinrom med dosering og å påse at legemiddelhåndtering ivaretas på en forsvarlig og forskriftsmessig måte.
 • Jobbe med forebygging, endringsprosesser og tilrettelegging.
 • Fokus på tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Dyktige og entusiastiske kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Faglig utvikling innenfor et viktig satsningsområde.
 • Mulighet for deltakelse på relevante kurs.
 • Todelt turnus med vakter dag, kveld og arbeid hver 3 helg.

Generelle opplysninger

Politiattest vil kreves ved tiltredelse. Politiattesten gjelder alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. lovens § 5-4. Attest skal ikke legges ved søknaden.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0623-2019-09-23 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Finn

2019-09-27 13:57:01

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *