Sjukepleiar, 100 % fast stilling ved Valderøy omsorgsdistrikt, Giske omsorgssenter for GISKE KOMMUNE VIKARER PLEIE/OMSORG

Vernepleier, hovedsaklig på natt for Tjørsvågheimen
27 september, 2019
Sjukepleiar/vernepleiar. 50% vikariat på natt i 1 år for Sandviken sykehus
27 september, 2019
Show all

Sjukepleiar, 100 % fast stilling ved Valderøy omsorgsdistrikt, Giske omsorgssenter for GISKE KOMMUNE VIKARER PLEIE/OMSORG

GISKE KOMMUNE VIKARER PLEIE/OMSORG

Valderøya
6050 VALDERØY

Giske kommune har om lag 8400 innbyggjarar på øyane Vigra, Valderøya, Giske og Godøya. Ålesund Lufthavn ligg i kommunen. Øyane er knytt saman med bruer og tunnelar, og det er fastlandsamband til Ålesund 13 km unna. Kommunen byr på eit særprega kystmiljø med storslått natur, dugnadsånd, festivalar, variert kulturtilbod og gode høve til friluftsliv. Dette gjer kommunen til ein attraktiv stad å bu og arbeide for unge og barnefamiliar.

Sjukepleiar, 100 % fast stilling ved Valderøy omsorgsdistrikt, Giske omsorgssenter

Org. nr: – Stillingsident: 4135212264 Presentasjon av stillingen:
Det er ledig fast 100 % stilling som sjukepleiar ved Valderøy omsorgsdistrikt frå snarast.

Deler av stillinga vil inngå i vikarkorps ved Valderøy omsorgsdistrikt.

Stillinga inngår i turnus med arbeid kvar 3. helg.

I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.

Det er krav om gyldig politiattest av ny dato.

Dokumentasjon på utdanning skal sendast som vedlegg til søknaden.

Arbeidsoppgåver

 • Sjølvstendig ansvar for at fagleg arbeid og tiltak vert utført i samsvar med vedtekne mål og retningsliner.
 • Ivareta dokumentasjonsplikta og ha fokus på fagutvikling.
 • Rettleiing og opplæring av medarbeidarar og studentar/elevar.
 • Bidra til eit godt samarbeid mellom brukarar og pårørande.
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø, både kollegialt og fagleg.
 • Bidra til eit godt omdømme.

Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjenning som sjukepleiar.
 • God digital kompetanse.
 • Sertifikat for bil.
 • Framandspråklege søkjarar må beherske norsk godt, munnleg og skriftleg.

Personlege eigenskapar

 • Fleksibel, løysingsorientert og innovativ.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fagleg dyktig og kan arbeide sjølvstendig.

Vi tilbyr

 • Tverrfagleg samarbeid med fleire yrkesgrupper.
 • Spanande fagmiljø med mange ulike arbeidsoppgåver innanfor rehabilitering, kortidspasientar, palliative rom, rom for øyeblikkeleg hjelp (ØHD) og langtidspasientar.
 • Moderne lokaliteter og funksjonelt utstyr med fokus på velferdsteknologi (som kamera, sensorar) og forbedringsteam.
 • Løn og tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.

Kontaktinformasjon


Tone Marie Giskegjerde, einingsleiar, 41702313
Elin Karin Hopland, avdelingsleiar, (+47) 41702318

Arbeidsstad


Valderøya
6050 Valderøya

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Giske kommune

Referansenr.:4135212264
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 15.10.2019 PAM

Stillingsnummer: 1532-2019-09-21 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-09-26 15:21:01

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *