Seksjonsoverlege for Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus

Vi søker dyktig fagpersonell til nyopprettet avdeling for Nordre Land kommune
10 september, 2019
Sykepleier – 50 % vikariat, dag/kveld for Oslo Universitetssykehus Hf Spesialsykehuset For Epilepsi Sse
11 september, 2019
Show all

Seksjonsoverlege for Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus

Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5
6017 ÅLESUND

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere `¿På lag med deg for helsa di`¿. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Seksjonsoverlege

Org. nr: – Stillingsident: 4127787693 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 100% stilling som seksjonsoverlege ved seksjon for fysikalsk medisin og nevropsykologi frå 01.01.2020, eller etter nærmare avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Saman med seksjonsleiar har du ansvar for at arbeidet skjer i samsvar med dei faglege standardar og kvalitetskrav som til ei kvar tid gjeld.
 • Ansvar for at eininga vert drive i samsvar med gjeldande lover/føreskrifter og interne retningsliner og innafor økonomiske rammer.
 • Medisinsk fagleg ansvar for utvikling og drift av sin fagseksjon.
 • Ha fokus på læring, fagleg utvikling, oppstart av FOU aktivitet og implementering av slik aktivitet i klinisk praksis.
 • Oppfølging av utdanning og vidare-/etterutdanning av legar innan eige eining.

Kvalifikasjonar


Søkjar må være ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og helst ha erfaring som overlege innan fagfeltet.

Personlege eigenskapar

 • Fleksibel, engasjert, løysingsorientert og initiativrik
 • Evne og interesse for tverrfagleg samarbeid i det daglege aktivitets-og behandlingsmessige tilbodet til pasientane.
 • Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skrifteleg.
 • Vere i stand til å gi og ta imot rettleing.
 • Vere i stand til å skape eit godt samarbeid på tvers av faggrupper og einingar.
 • Vere i stand til å utvikle visjonar og sikre fellesskap om måla for eininga.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for fagleg utvikling
 • Utfordrande arbeidsoppgåver
 • Tett samarbeid med andre faggrupper
 • Lønn etter gjeldande overeinskomst

Kontaktinformasjon


Liv Ingebjørg Schrøder, Konst. seksjonsleiar, 97650004, Liv.Ingebjorg.Schroder@helse-mr.no

Arbeidsstad


Åsehaugen 5
6017 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:4127787693
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 28.10.2019 PAM

Stillingsnummer: 1504-2019-09-97 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-09-10 15:16:01

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *