Rådgiver innen e-helse for Kongsberg kommune

Blå Kors Bosenter Bergen har 5 faste stillinger ledig for Jobbdirekte AS
11 juli, 2019
Hjelpende hender, godt humør og et bredt smil! for PRIVAT OMSORG NORD AS
12 juli, 2019
Show all

Rådgiver innen e-helse for Kongsberg kommune

Kongsberg kommune

3616 KONGSBERG

Livskvalitet og mestring er Helse og omsorg sitt overordnede verdigrunnlag. Det betyr at vi jobber målrettet med kvalitet og utvikling som fremmer livskvalitet og mestring hos våre tjenestemottakere, til tross for funksjonsnedsettelse og sykdom.

Rådgiver innen e-helse

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om avdelingen

Tjeneste- og utviklingsavdelingen er en seksjon i Helse og omsorg, der alle ansatte har minimum bachelor i helse- og sosialfag. Seksjonen har ansvar for e-helse, koordinerende enhet, tjenestetildeling, fagkoordinering og kvalitetsrådgiver.

Kort om stillingen

Rådgiver innen e-helse skal bidra til utvikling og digitalisering av helse og omsorgstjenesten. Målet er å oppnå en god implementering av ny teknologi og fagsystemer samt sikre kvalitet og kompetanse innen fagområdet. Vedlikehold og tilpasning av fagsytemer for å sikre kvalitet i tjenesten er sentralt i vårt arbeid.

Vi tilbyr

Som rådgiver innen e-helse får du mulighet til å være med å påvirke utforming av fremtidens arbeid innen e-helse i Helse og omsorg.

I tillegg får du:

 • Fleksitid
 • Nye og moderne lokaler
 • Et tverrfaglig miljø med mye kreativitet og faglig utvikling
 • Varierte og spennende oppgaver
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningsenter

Innhold i stillingen
 • Pådriver for implementering av velferdsteknologi og digitalisering innen helse og omsorgstjenesten i tett samarbeid med koordinator for velferdsteknologi
 • Support, opplæring og veiledning til ansatte, ledere og superbrukere
 • Implementere nye funksjoner og verktøy innen e-helse
 • Systemansvar innen fagområdene
 • Samle inn data fra helse- og omsorgstjenesten og analysere dem med enkle statistiske metoder
 • Prosjektledelse
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere (Responssenter, K.IKT og Kongsbergregionen)
 • Samhandling med direktoratet for e-helse og helsedirektoratet
 • Samhandling med leverandører
 • Sikre informasjon og samhandling med aktuelle målgrupper og samarbeidspartnere
 • Utarbeide rutiner og veiledere innen fagområdene

Formelle kvalifikasjonskrav
 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier eller bachelor i helseøkonomi
 • Førerkort

Ønsket kompetanse

Kompetanse og erfaring:
 • Meget god It kompetanse
 • Analyse og vurderingskompetanse
 • Turnus/arbeidstidsordninger
 • Erfaring fra offentlig helsetjeneste
 • Prosjektledelse

Personlige egenskaper:
 • Være fremoverlent og ta ansvar
 • Ha gode evner til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Være handlekraftig og serviceorientert
 • Være utadvent, samarbeidsvillig og like å dele kompetanse
 • Evne til å knytte relasjoner, bygge nettverk og møte ledere, medarbeider og dine kollegaer med åpenhet og ønske om å finne løsninger
 • Gode kommunikajsons- og samarbeidsevner og evne til å involvere og samhandle med alle

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Erna Vebostad, Mobil 48166628, Epost: erna.vebostad@kongsberg.kommune.no, Hasbergsvei 36 6 etgPAM

Stillingsnummer: 0604-2019-07-86 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-07-11 15:14:05

WordPress databasfel: [Unknown column 'form_title' in 'field list']
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_0cfdjd341f_nf3_forms` WHERE `id` = 1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *