Psykolog/familieterapeut – fast 100 % stilling for BUFETAT REGION NORD

Colosseum Academy har behov for en assistent til kurs og treninger for Colosseumklinikken AS
12 juni, 2019
Sykepleier for Tasta sykehjem
12 juni, 2019
Show all

Psykolog/familieterapeut – fast 100 % stilling for BUFETAT REGION NORD

BUFETAT REGION NORD

Sørøygt 10
9600 HAMMERFEST
Web:

http://www.bufetat.no/


Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligse fylkene med totalt ca 700 ansatte.

Alta og Hammerfest familevernkontor er fordelt på to lokasjoner, en i Hammerfest og en i Alta. Kontoret har totalt 10 ansatte.

Psykolog/familieterapeut – fast 100 % stilling

Jobbnorge ID: 171689

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid med par, familier og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblemer.
 • Mekling for foreldre etter ekteskapslov og barnelov.
 • Utadrettet- og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs.
 • Deltakelse i intern/ekstern fagutvikling.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes, bl.a i forhold til betjening av utekontor.
 • Støttetilsyn.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen kan søkes av godkjent psykolog, psykolog med godkjent spesialitet, sosionom, barnevernspedagog , evt. annen relevant treårig utdanning på høyskole eller universitetsnivå.
 • Søker bør ha videreutdanning i familieterapi, og/eller annen relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng. For spesialutdannet og klinisk sosionom/barnevernspedagog/vernepleier og miljøterapeut kreves det i tillegg videreutdanning med 60 studiepoeng.
 • Det er ønskelig med allsidig erfaring fra arbeid med barn, voksne og/eller familier.
 • Erfaring fra samtaler med barn vektlegges.
 • Søker må ha førerkort for personbil (klasse B).

Personlige egenskaper

 • Interesse for par- og familiearbeid, samt vilje til å påta seg de faglige utfordringer som kontoret til en hver tid står overfor.
 • Søker må kunne forholde seg positivt til mål- og resultatstyrt praksis.
 • Evne til tverrfaglig samarbeid, teamarbeid og kulturforståelse.
 • Positiv til å delta i utadrettet virksomhet slik som kurs, undervisning og gruppevirksomhet.
 • Personlig egnethet og teamets sammensetning vektlegges.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 488 000 – 640 200 pr. år (ltr. 55-70), stillingskode 1304 psykologspesialist, p.t. kr 563 700 – 765 100 pr. år (ltr. 63-78) eller i stillingskode 1173 klinisk sosionom, stillingskode 1185 spesialutdannet sosionom, stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, stillingskode 1496 klinisk barnevernspedagog, stillingskode 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, stillingskode 1509 spesialutdannet vernepleier, alle i lønnsramme 18, alt 5-11, p.t kr 414 600 – 563 700 pr år (ltr. 45-63). Det kan også være aktuelt med avlønning i stillingskode 1494 sosionom, stillingskode 1495 barnevernspedagog, stillingskode 1489 miljøterapeut eller stillingskode1508 vernepleier, alle i lønnsramme 15, alt. 3 -11 p.t kr 376 500 – 523 200 pr. år (ltr. 38-59). Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Gode samarbeidsrelasjoner, dyktige og motiverte medarbeidere.
 • Mulighet for deltakelse i prosjekter og fagutvikling.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til Alta og Hammerfest familievernkontor, med kontorsted Alta.
 • Prøvetid på 6 måneder
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova § 25).
 • Det kreves minst to referanser som er faglig relevante og av nyere dato.

Kontaktinformasjon

 • Faglig leder Turid Johansen, tlf 466 15 426
 • Avd.dir. Barn og familier, Nina Kleemann Johansen, tlf. 466 15 522

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM

Stillingsnummer: 2004-2019-06-12 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-06-12 11:45:00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *