PPT rådgiver for Polarsirkelen videregående skole

Psykolog i spesialisering/Psykologspesialist for N K S KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS
13 augusti, 2019
Randstad Care søker øre-nese-hals spesialister for RANDSTAD CARE AS
13 augusti, 2019
Show all

PPT rådgiver for Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole

8601 MO I RANA

PPT rådgiver

1 fast stilling som rådgiver i PPT. Fylkeskommunal PP-tjeneste er organisert etter en skoleintegrert modell med kontorsted sammen med skolens elevtjeneste. Det betyr at overordnet fagansvar er ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune og personalansvaret ivaretas lokalt. PPT ved Polarsirkelen videregående skole skal også ivareta individrettede oppgaver ved KVN på Nesna. Stillingenes ansvars- og fagområde: Fylkeskommunal PP-tjeneste i Nordland skal arbeide i tråd med nasjonale føringer og vedtatte strategier for tjenesten i Nordland fylkeskommune: Individrettet arbeid; der utredning, sakkyndig vurdering og oppfølging er sentralt. Systemrettet arbeid; der teamarbeid, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling er sentralt. Utdanning og erfaring: Vi søker deg som har:

 • Relevant høgskoleutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk.
 • Relevant praksis fra PPT og/eller videregående opplæring.
 • Kartleggings- og testkompetanse knyttet til høyfrekvente lærevansker.
 • Gode IKT kunnskaper

Søkere med formalkompetanse som cand.paed.spes. eller Master i spesialpedagogikk kan bli foretrukket. Om du ikke har master innen fagområdet må du forplikte deg til å ta dette innen en avtalt tid. Personlige egenskaper: Vi søker deg som har:
 • Evne til å se systemet Polarsirkelen videregående skole- i et overordnet perspektiv, og bidra i arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling.
 • Egenskaper til å arbeide selvstendig, prioritere arbeidsoppgaver og arbeide målrettet.
 • Du må ha ønske om og evner til god samhandling internt og eksternt,
 • Du må være fleksibel og lett ta initiativ.
 • Du må ha særlig blikk og interesse for ungdom og utviklingsmuligheter som finnes i videregående opplæring
 • Du må være opptatt av og interessert i utviklingen til unge mennesker under opplæring.

Sentrale dokumenter:
Som ansatt hos oss får du:


 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø


 • Faglig utvikling innen tjenestens arbeidsområder


 • Mulighet for etter- og videreutdanning, samt sertifisering knyttet til bruk av testverktøy


 • Nettverkssamlinger for fylkeskommunal PPT


 • Et faglig fellesskap med andre i og utenfor skolen


 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet


 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til tariff


 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår


 • Seks måneder prøvetid


 • Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.


 • Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.


 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.


 • Politiattest av nyere dato må forevises før tilsetting

Vi ønsker deg velkommen som søker! Søk på stillingen PAM

Stillingsnummer: 1833-2019-08-31 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-08-13 15:25:02

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *