Overlege Akuttklinikken, Avdeling for smertebehandling

Lege i spesialisering
29 september, 2020
Overlege i anestesiologi
5 oktober, 2020
Show all

Overlege Akuttklinikken, Avdeling for smertebehandling

Overlege ved Avdeling for smertebehandling. Avdeling for smertebehandling organiserer smerteteam som tilser inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander og poliklinikk som tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Avdelingen har et bredt behandlingstilbud som inkluderer invasive teknikker som radiofrekvensdenervering, ryggmargstimulering og intraspinal medikamentbehandling ved siden av tverrfaglig tilnærming med psykologiske behandlingstilbud, gruppebehandling og medikamentutprøving. I avdelingen arbeider 12 overleger med forskjellige spesialiteter (anestesi, nevrologi, fysikalsk medisin, gynekologi), sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og helsesekretærer.

Avdelingen skal nå styrke tilbudet til inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander og den nyansatte overlegen vil kunne få en sentral rolle i dette arbeidet. Legen også kunne ta del i avdelingens øvrige virksomhet som inkluderer forskning og fagutvikling. Vi søker etter overlege som ønsker å være med på den videre oppbyggingen av Nordens største tverrfaglige smertesenter.
Avdelingen er forskningsaktiv og har Regional kompetansetjeneste for behandling av langvarige smerter og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatiske smerter.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn til inneliggende pasienter med komplekse smertetilstander
 • Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander
 • Delta i tverrfaglig team rundt pasienten
 • Bidra til kompetanseoppbygging og kompetansespredning på fagområdet      

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist (anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, psykiatri, almenmedisin, nevrologi) 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Initiativrik
 • selvstendig  
 • Personlig egnethet
 • Ønske om- og evne til å initiere samarbeid med andre spesialister internt og eksternt  
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Faglig stimulerende tverrfaglig miljø (leger med flere spesialiteter, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter).  Forskningsaktiv avdeling
 • Tilrettelegging for utdanningspermisjon
 • Lønn etter avtale
 • Dagarbeid 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % trekk
 • Gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Hyggelig arbeidsmiljø
Stillingskategori

Overlege/spesialist

Arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for smertebehandling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *