Sykepleier Kiiljordheimen – 60 % fast stilling – sak 19/948 for ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN
30 oktober, 2019
Lege i Herøy kommune Herøy kommune, Barn-familie og helse
7 november, 2019
Show all

Ny fastlegehjemmel Nannestad kommune

Nannestad legesenter har to fastleger som skal utvide sin praksis med en ny kollega – parallelt med flytting av legekontoret til andre og mer hensiktsmessige lokaler på Nannestad torg. Den nye fastlegehjemmelen blir en nullhjemmel, men kommunen garanterer basistilskudd for 500 listeinnbyggere fra oppstartsmåneden og inntil denne grensen er nådd. Listetaket er i utgangpunktet 1300, men lavere tak kan diskuteres. I tillegg tilbyr kommunen etableringstilskudd, ettersom det dreier seg om et legesenter under reetablering. Det knyttes en kommunal bistilling på inntil 20 % til hjemmelen. 

Nannestad kommune har stor befolkningsvekst og det forventes derfor et jevnt tilsig av listeinnbyggere til den nye fastlegehjemmelen. Kommunen har p.t. 9 fastleger fordelt på 3 legesentre; en velfungerende helsestasjonsvirksomhet og driver et sykehjem med 100 % legeressurs.

Ønsket tiltredelse er snarest etter 1.1.2020. Ny fastlege forutsettes å avtale økonomiske betingelser og inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets øvrige leger. Kontrakten med kommunen reguleres av sentrale avtaler, fastlegeforskriften og annet relevant lovverk.

Arbeidsoppgaver

Fastlegen skal tilby tjenester som følger av fastlegeforskriften, herunder betjene øyeblikkelig hjelp innenfor kontortiden kl 0800–1600.
Legevakt: Pliktig deltakelse i lokal daglegevakt og interkommunal legevakt på Jessheim utenom kontortid. 
Offentlig allmennlegearbeid: Det tilpliktes kommunal bistilling med inntil 20 %, for tiden som helsestasjonslege

Kvalifikasjoner

Norsk legeautorisasjon
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Interesse for allmennmedisin
Politiattest skal fremlegges i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven

Utdanningsretning
Helse / Sosialfag / Medisin
Utdanningstittel: lege, Cand. med.
Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

Omgjengelighet og fleksibilitet
Gode samarbeidsevner
Kvinner oppfordres til å søke

Vi tilbyr

Velutstyrt legekontor med CGM allmenn-journalsystem
Mulighet til å være med på å reetablere et fastlegekontor med erfarne kolleger
Faglige utfordringer i en vekstkommune med Gardermoen som nærmeste nabo.

Søk på stillingen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *