Miljøterapeut – 85% fast stilling – Prestemarka dagtilbod – Skodje kommune for SKODJE KOMMUNE PRESTEMARKA BU/DAGTI

The Hidden Truth on Best Vpn for Android Devices 2019
11 juli, 2019
Tilrettelagte tjenester søker helgeansatte for Enebakk kommune
11 juli, 2019
Show all

Miljøterapeut – 85% fast stilling – Prestemarka dagtilbod – Skodje kommune for SKODJE KOMMUNE PRESTEMARKA BU/DAGTI

SKODJE KOMMUNE PRESTEMARKA BU/DAGTI

Rådhuset
6260 SKODJE

Miljøterapeut – 85% fast stilling – Prestemarka dagtilbod – Skodje kommune

Skodje kommune er ei kommune i vekst med 4764 innbyggarar (4.kvartal 2018), som frå 2020 slår seg saman med Ørskog, Haram, Sandøy og Ålesund, med mottoet ”Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med”. Stillinga vert overført til nye Ålesund frå 01.01.2020, og i samband med dette kan det kome endringar. Dei rettar og plikter som følgjer arbeidsforholdet vil verte overført.

Prestemarka bu- og dagtilbod yter helse- og omsorgsteneste til over 35 tenestemottakarar med ulike behov, dei fleste med diagnosa utviklingshemming. Prestemarka yter teneste i eit dagtilbod, butilbod, avlastningstilbod og aktivitetstilbod. Til saman er vi ca 140 ansatte på Prestemarka.

Miljøterapeuter er viktige ressurspersoner for tjenestene og utvikling av fagfeltet for mennesker som har en funksjonsnedsettelse. Målet er å legge til rette forholdene slik at den enkelte kan leve og bo selvstendig, ha en meningsfull tilværelse og med gode aktiviteter. Vi skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling/mestring, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet.
For stillinga med 85% jobbes det hver 4. helg.

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøterapautisk arbeid som setter den enkelte i stand til å takle hverdagen best mulig
 • Bruk av velferdsteknologiske hjelpemiddel
 • Deltagelse/samhandling med pårørende/verge og andre samarbeidspartnere
 • Dokumentasjon
 • Fagutvikling og veilederansvar
 • Planskriving, utarbeide, oppdatere samt følge opp tiltak, planer og vedtak etter lovverk
 • Primærkontaktarbeid
 • Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjonar

 • Det kreves autorisasjon som vernepleier eller treårig høgskuleutdanning innen helse og sosialfag eller pedagogikk. Andre kan/vil bli vurdert i forhold til kompetanse og egnethet.
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig, og i team
 • Kompetanse på aldring/demens innen utviklingshemming
 • Interesse for velferdsteknologi/IT
 • Interesse for endring og forbedringsprosesser

Personlege Eigenskapar

 • Du er faglig nyskjerrig, har stort engasjement og er kunnskapsrik
 • Du kan handle raskt og effektivt
 • Pliktoppfyllende og selvgående
 • Du har stor arbeidskappasitet og er en utpreget omsorgsperson som evner å bygge gode relasjoner med våre tjenestemottakere.

Vi tilbyr

 • Et spennende arbeidsmiljø, med utfordrende oppgaver innenfor fagfeltet
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • God opplæring

Kontaktinformasjon


Ida larsen, Avdelingsleiar, 70 24 48 90, ida.larsen@skodje.kommune.no
Eirik Frøystad, Einingsleiar, 70 24 48 91, eirik.froystad@skodje.kommune.no

Arbeidsstad


Rådhuset
6260 Skodje

Nøkkelinformasjon:


Annonsør:Skodje kommune

Ref. nr.:4108290073
Stillingsbrøk: 85%
Fast
Startdato: 23.09.2019
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 20.08.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4108290073&company_id=3032576509&culture_id=NN-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]PAM

Stillingsnummer: 1529-2019-07-14 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-07-11 15:20:00

WordPress databasfel: [Unknown column 'form_title' in 'field list']
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_0cfdjd341f_nf3_forms` WHERE `id` = 1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *