Miljøterapeut 75% vikariat i psykisk helse og rus for KVÆNANGEN KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING

Overlege/Spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar for Kristiansund sykehus
11 juli, 2019
The Hidden Truth on Best Vpn for Android Devices 2019
11 juli, 2019
Show all

Miljøterapeut 75% vikariat i psykisk helse og rus for KVÆNANGEN KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING

KVÆNANGEN KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING

9161 BURFJORD
Web:

www.kvanangen.kommune.no


Kvænangen kommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har ca 1220 innbyggere og er kjent for sin unike natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Arealet er på over 2000 km², så det er god plass å boltre seg på. Det offentlige servicetilbudet er meget godt utbygd, med bl.a. full barnehagedekning, kort ventetid på sykehjemsplass, kulturskole, velutstyrte skoler og ellers gode vilkår så vel i jobb som fritid. Det er gratis tomter i kommunal boligfelt og gratis barnehageplass fra og med barn nr to. Kommunen ligger innenfor tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark, som vil si nedskrivning av studielån og skattefordeler. Kvænangen er nabokommune til Alta og flytiden Oslo-Alta er kun 2 timer.

Miljøterapeut 75% vikariat i psykisk helse og rus

.Enhet for psykisk helse og rus har ledig 75% vikariat som miljøterapeut i et år fra slutten av august 2019 (evt. senere oppstart etter avtale) med mulighet for fast tilsetting. Enhet for psykisk helse og rus gir oppfølging til personer over 18 år innen psykiske lidelser, rusavhengighet, livskriser mv. Enheten har tre ansatte.

Arbeidsoppgaver ( blant annet):

 • Miljøterapeutisk oppfølging av brukere
 • Kartleggingsarbeid
 • Ta del i den daglige driften
 • Planlegge og gjennomføre ansvarsgruppemøter og pårørendemøter
 • Lavterskeltilbud
 • Tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten og med spesialisthelsetjenesten
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav
 • Miljøterapeut (helsefaglig eller sosialfaglig utdanning – sykepleier/vernepleier, sosionom, eller annet)
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig,
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker PROFIL som arbeidsredskap og dokumentasjonssystem

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlige egenskaper, og vil gjerne at den som tilsettes i størst mulig grad:
 • Er god på kommunikasjon og samhandling.
 • Er faglig dyktig
 • Liker teamarbeid, men har også evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger.
 • Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer
 • Tydelig og trygg i rollen som miljøterapeut

Vi tilbyr:
 • 75% stilling i et år med mulighet til forlengelse .
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for jakt, fiske, friluftsliv, ski ¿ og snøscooter.
 • Ny skole og idrettshall fra januar 2020. Gode og trygge oppvekstforhold. Muligheter for å ha barn i friluftsbarnehage.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for psykisk helse og rus, Oddrun Johansen, tlf. 404 05 608 eller Elin Josefsen, tlf. 926 88 486.

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknad sendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 08.08.19 .

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Kvalifikasjoner: Bachelor
Arbeidserfaring: Ønskelig

Søknadsinformasjon:


Vikariat
SØK JOBBEN HER PAM

Stillingsnummer: 1943-2019-07-5 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-07-11 15:22:01

WordPress databasfel: [Unknown column 'form_title' in 'field list']
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_0cfdjd341f_nf3_forms` WHERE `id` = 1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *