Play your part in delivering lifesaving aid for NORGES RØDE KORS HUMANITÆRE FOND
29 september, 2019
Deltidsjobb som personlig assistent BPA på Majorstua. for Ungplan AS
30 september, 2019
Show all

lege/overlege for NAV ARBEID OG YTELSER

NAV ARBEID OG YTELSER

Hagegata 23
0653 OSLO

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller <> om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

lege/overlege

Hovedoppgaven for legene er å gi trygdemedisinske råd til enhetene i NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser innenfor de ulike ytelsene i Folketrygdloven ¿ først og fremst på områdene uførepensjon, pleiepenger og AAP, samt yrkesskade/ménerstatning.
Legene fatter ikke selv vedtak og har heller ikke ansvar for oppfølging av bruker.
Vi ønsker oss leger med engasjement og interesse for samfunnsmessige og trygdemedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør.
NAV Arbeid og ytelser har hele landet som sitt arbeidsområde og saksbehandlingen skjer hovedsakelig elektronisk.
NAV Arbeid og ytelser er opptatt av å utvikle godt fagmiljø for sine leger. Våre leger er i dag geografisk spredt. Samhandling og faglige diskusjoner skjer gjennom videokonferanser og i noen grad fysiske møter. På sikt er målsettingen å få til en større geografisk samling av legene. Arbeidssted for de nye legene vil derfor være i Oslo. Leger i NAV Arbeid og ytelser rapporterer p.t. til Koordinerende rådgivende overlege. Enheten er under omstilling og endringer må påregnes.
NAV Arbeid og ytelser skal nå besette to vikariat for å sikre tilstrekkelig trygdemedisinsk kompetanse og bistand til våre saksbehandlere.

NAV Arbeid og ytelser skal nå besette to vikariater for å sikre tilstrekkelig trygdemedisinsk kompetanse og bistand til våre saksbehandlere. Ett av vikariatene varer til juni 2020 og det andre vikariatet varer til desember 2020.

Arbeidsoppgaver

 • Være medisinsk rådgiver for saksbehandlere i enkeltsaker
 • Sikre at det foreligger tilstrekkelig medisinske opplysninger i sakene ¿ eventuelt gi innspill til hvilke opplysninger som må innhentes
 • Drive opplæring i trygdemedisin rettet mot saksbehandlere
 • Være pådriver og samarbeidspartner overfor enheter internt
 • Legene forutsettes å benytte etatens elektroniske saksbehandlersystem

Kvalifikasjoner

 • Full norsk autorisasjon som lege, cand.med, helst med spesialistkompetanse, gjerne innen allmennmedisin, psykiatri eller fysikalsk medisin. Kandidater med annen kompetanse er også aktuelle for stillingen
 • Bred medisinsk erfaring fra pasientrettet arbeid
 • Faglig dyktig, med interesse og forståelse for trygdemedisin og NAV¿s rolle og målsettinger
 • God kjennskap til anerkjente medisinsk kunnskap og praksis
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner ¿ herunder være fortrolig med å kommunisere via videokonferanse og telefon, samt bruk av ulike elektroniske samhandlings- og saksbehandlingsløsninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Rask og effektiv og med god kvalitet i saksbehandlingen
 • Resultatorientert
 • Omstillingsdyktig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med høy trygdefaglig kompetanse
 • Mulighet for faglig videreutvikling gjennom tariffbestemt utdanningspermisjon med lønn
 • Lønn: kr. 754.900 ¿ 802.600 for lege uten spesialistkompetanse (kode 0773), kr. 802.600 ¿ 848.800 for lege med spesialistkompetanse (kode 0207).
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse. (Fra lønn trekkes 2%)
 • Arbeidstid 36 t/uke, fleksitidsordning

Kontaktinformasjon


Bård Rogstad, rågdgivende overlege, 41305059/95026245, bard,rogstad@nav.no

Arbeidssted


Hagegata 23
0653 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4136566550
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 14.10.2019PAM

Stillingsnummer: 0316-2019-09-690 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-09-27 13:28:01

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *