Lege i Herøy kommune Herøy kommune, Barn-familie og helse

Ny fastlegehjemmel Nannestad kommune
5 november, 2019
Lege i spesialisering – Radiologi
14 november, 2019
Show all

Lege i Herøy kommune Herøy kommune, Barn-familie og helse

Det er ledig 100% fast stilling i offentleg legearbeid. Arbeidsoppgåvene vil vere fordelt mellom kommuneoverlege- og sjukeheimslegefunksjon, om lag 50/50.
Kombinasjon kommuneoverlege/fastlege kan også vere aktuelt, dersom dette er ønskeleg.
Legevaktsarbeid vil vere mogleg.

Arbeidsstad er ved Herøy helse- og omsorgssenter der administrasjon for helse- og omsorgssektoren er lokalisert saman med  helsestasjon, Herøy legesenter og eit av omsorgssentra i kommunen.

Herøy kommune har to legesenter, eit på Eggesbønes og eit i Myrvåg.  Du vil vere ein del av det faglege og kollegiale miljøet knytt til legetenesta i kommunen. Vi vil legge til rette for at du kan delta i nettverk for  sjukeheims- og kommuneoverlegar.

Arbeidsoppgåver

Kommuneoverlege:

 • Ivareta oppgåver innan miljøretta helsevern, smittevern, helseberedskap og tvungent psykisk helsevern
 • Medisinskfagleg kvalitets- og utviklingsarbeid i helse og omsorgstenesta, inkludert samarbeid med nærliggande kommunar og helseføretak
 • Medisinskfagleg rådgjeving internt i kommunen
 • Delta i folkehelse- og planarbeidet i kommunen
 • Andre oppgåver som ligg til kommuneoverlegefunksjonen 

Sjukeheimslege ved omsorgssenteret på Eggesbønes

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Administrasjonsspråket er nynorsk
 • Spesialitet i samfunnsmedisin er ein fordel. Vi vil legge til rette for at søkarar som ikkje har spesialiteten kan fullføre slik spesialisering

Det må leggast fram godkjend politiattest.

Personlege eigenskapar
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin og sjukeheimsmedisin
 • Evne til å tenke heilskapleg, førebyggande og tverrfagleg
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Fleksibel og oppteken av endrings- og utviklingsarbeid

  Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagde.
  Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju. Tilsetting etter gjeldande reglement, lov- og avtaleverk. Søkjarliste kan bli offentleggjort.
Vi tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP
 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Gode kollegaer og triveleg arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale   

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *