Ledig fastlegehjemmel og en nyopprettet fastlegehjemmel

Hälsocentraltandläkare
1 december, 2021
Klinikk Hausken AS
22 december, 2021
Show all

Ledig fastlegehjemmel og en nyopprettet fastlegehjemmel

Det er ledig fastlegehjemmel med oppstart 01.06.2022 ved Verdalsklinikken. Hjemmelen har en etablert listestørrelse på 1000 pasienter.
 
Verdal kommune har 14 fastleger fordelt på 4 legesentre. For å møte økte oppgaver i allmennlegetjenesten er det også opprettet en ny hjemmel, 0-liste som er lagt til Verdalsklinikken som nå lyses ut samtidig med den ledige hjemmel. Ved oppstart av null-liste vil det bli tilrettelagt for å sikre ny fastlege tilstrekkelig pasientgrunnlag i oppstartsfasen.
 
Verdalsklinikken er et privat drevet 2 legesenter pluss LIS 1 og ønsker å bli et større kollegium. Klinikken er samlokalisert med 2 fysioterapeuter. Gjenværende lege er spesialist i allmennmedisin.
 
Verdalsklinikken er i en spennende prosess sammen med kommunen hvor det planlegges å bygge nye lokaler til klinikken sentralt i Verdal. Lokalene planlegges ferdigstilt sommeren 2024. Klinikken vil fortsatt være samlokalisert med fysioterapeuter og har en god faglig dialog mellom lege og fysioterapeut. Klinikken er lokalisert midlertidig i Helsesenteret i sentrum av Verdal. Senteret driver privat næringsdrift, bruker journalsystemet CGM Allmenn og Convene betalingsterminal og er tilknyttet norsk helsenett.
   
Med hjemlene følger rett og plikt til å delta i interkommunal legevakt, 32-delt, ved Sykehus Levanger og kommunal organisert øyeblikkelig hjelp/beredskap på dagtid.
Det følger ingen offentlige oppgaver med hjemlene, men en må påregne allmennmedisinske kommunal stilling på inntil 7,5 t pr uke ved fulltids praksis jfr ASA 4310.

Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner

Legen må ha norsk autorisasjon, være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette, minimum ferdig med turnus/LIS1ved tidspunkt for oppstart.
Den som tildeles hjemmelen må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og evne til samarbeid og kommunikasjon.

Søker må fremlegge politiattest før tiltredelse.
Søkere må i søknaden skrive hvilken fastlegehjemmel det søkes på; ledig fastlegehjemmel eller nyopprettet fastlegehjemmel.

Personlige egenskaper

Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

Verdal kommune gir et kommunalt tilskudd til privat næringsdrivende leger i tillegg til basistilskuddet fra og med 1.7.21. Basistilskuddet og individuelle tilskudd kan ikke overstige kr. 998,- pr pasient for LIS 3 og kr. 750,- pr pasient for spesialist.
Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Verdal kommune tilbyr etableringsstøtte i oppstartsfasen og ALIS avtale for gjennomføring av LIS 3 løp til spesialitet i allmennmedisin.
Kommunen har et tett og godt samarbeid med fastlegene både gjennom tillitsvalgte, ALU og Samarbeidsutvalget. 

Søk på stillingen

Comments are closed.