Ledig fastlegehjemmel – Vefsn kommune
28 november, 2021
Hälsocentraltandläkare
1 december, 2021
Show all

Kommuneoverlege – Vefsn kommune

Vefsn kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisatorisk plassert under kommunalsjef for Helse og
omsorg. Vi søker en medarbeider som har relevant fagkompetanse og stort engasjement for faget. Du må ha evne til å håndtere nye utfordringer, samt å bidra til utvikling etter blant annet samhandlingsreformens intensjoner.

Som kommuneoverlege er du kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenfor
folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Du har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver
på et administrativt nivå og har det faglige ansvaret for legetjenesten i kommunen.

I stillingen som kommuneoverlege har du en viktig rolle i samhandlingen med andre tjenester innad i kommunen, samt i
samhandling med spesialisthelsetjenesten. Du vil bli en del av det gode kollegiale samarbeidet mellom kommuneoverlegene på
Helgeland.

Andre viktige områder innenfor stillingens arbeidsområde er legevakt, beredskap, psykisk helse, fastlegeordning og helserett.
Det legges til rette for legevakt dersom dette er ønskelig.

Arbeids- og ansvarsområde

– Medisinskfaglig rådgivning i organisasjonen
– Faglig ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
– Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
– Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunen sitt folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, samt i kommunen sin plan- og
samfunnsutvikling
– Medansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester
– Bidra i samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale helsetjenester
– Fagansvar for oppfølging av fastleger i kommunen.
– Overordnet ansvar for LIS1-leger, samt leger i spesialisering
– Ansvar for drift av kommunale legetjenester
– Deltakelse i kommunens kriseledelse

Knyttet til daglig administrering av legetjenesten er det etablert egen administrativ støtte.

Krav til stillingen

– Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
– God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
– Ønske om spesialisering i samfunnsmedisin. For den rette kandidaten legger vi til rette for spesialiseringsforløp i
samfunnsmedisin
– Relevant erfaring
– Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeider som:
– er fleksibel, viser initiativ og er løsningsfokusert
– er pådriver og inspirator i tverrfaglig samarbeid kommunalt og interkommunalt,
– ser lokalsamfunnets utvikling og muligheter
– ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver
– personlige egenskaper for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våreinternettsider: www.vefsn.kommune.no. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover,reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder
hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Søk på stillingen

Comments are closed.