Vi har ledig 90% spesialsykepleier, 75% sykepleier og 20% rekrutteringsstillinger for OVERHALLA SYKEHEIM
13 augusti, 2019
Aktiv, initiativrik, humørfylt og ansvarlig BPA assistent ønskes i Nannestad for SKOGLY ELIN AS
14 augusti, 2019
Show all

Helsesekretær for Førde Sentralsjukehus

Førde Sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2
6812 FØRDE

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Helsesekretær

Org. nr: – Stillingsident: 4112448705 Presentasjon av stillingen:

Ortopedisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig 100% fast stilling for helsesekretær.

Oppstart stilling: etter nærare avtale

Arbeidsoppgåver

 • Fordele eksterne henvisingar som kjem til ortopedisk avdeling
 • Koordinere og delta i organisering av LIS1
 • Stedfortreder for operasjonsplanleggar
 • Vere referent ved ulike møter
 • Gjere førefallande arbeid der det er behov, til dømes skriveteneste for legar
 • Arbeidsoppgåvene vil endre seg etter som nye behov i avdelinga melder seg

Kvalifikasjonar

 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Helsesekretær utdanning
 • Stor grad av fleksibilitet

Utdanningsretning

 • Helsesekretær

Utdanningsnivå

 • Vidaregåande skule

Personlege eigenskapar

 • Du bidreg positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du handsamar pasientar og pårørande profesjonelt og empatisk, er imøtekommande og syner respekt
 • Du har vilje og evne til å tilpasse deg skiftande krav og forhold
 • Evne til å ta sjølvstendige avgjersler
 • Du er god til å sjå kva som må gjerast, og tilbyr og mottek gjerne hjelp

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon


Kari Anne Indrebø, Avdelingssjef, (+47) 918 67 566

Arbeidsstad


Svanehaugvegen 2
6812 Førde

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Helse Førde

Referansenr.:4112448705
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 27.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 1432-2019-08-28 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2019-08-13 15:21:02

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *