Ortopedläkare centralt i Stockholm
27 mars, 2020
Vernepleiar med fagansvar
31 mars, 2020
Show all

Helsefagarbeidar

Hyllestad kommune har ledig fast 100 % stilling som helsefagarbeidarar.  Stillinga er knytt til omsorgstenestene, vanleg 3-delt turnus, og vi er i startgropa med årsturnus.  I første omgang er stillinga knytt til sjukeheimen, men det kan òg vere aktuelt at deler av stillinga vert lagt til heimetenestene.

Arbeidsoppgåver

 • Sikre at brukarane oppnår best mogleg funksjonsevne, meistring og sosial deltaking
 • Utøve praktisk bistand og omsorg til brukarane, samt oppmuntre til eigeninnsats
 • Medansvar for at brukarane sine pleieplanar er oppdatert og vert oppfulgt
 • Ha kontakt med pårørande

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar
 • Førarkort for personbil
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
 • Ansvarsbevisst og oppteken av relasjonar og samarbeid
 • Har evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Eit tverrfagleg arbeidsfellesskap med høg fagleg og etisk kompetanse
 • Løn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp til å finne bustad

 Velkomen som søkjar!

Send søknad

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *