Examining Straightforward Advice In elite-brides.com
10 februari, 2019
70 % midlertidig stilling som sykepleier ved Boligtjenesten for funksjonshemmede for Balsfjord kommune
5 mars, 2019
Show all

Fastlege, 50 % vikariat

Beskrivelse:

Ved kommunelegekontoret på Gol er det ledig eit vikariat i 50% som fastlege frå 15.10.19 – 31.01.21. Kontoret har 6 faste legar, 1 LIS1 -lege og 6 medhjelparar.

Det ledige vikariatet er ei stilling med fast lønn. Det er 450 innbyggjarar på fastlegelista.

Til stillinga ligg også deltaking i Ø-hjelp på dagtid og 50 % legevakt. Det er legevaktsamarbeid, 8-delt vakt, med Hemsedal på kveld, helg og høgtid. For nattlegevakt er det interkommunalt samarbeid med base i nabo-kommunen Ål.

Ynskjer du eit spennande og variert legeliv og med gode samarbeidpartnerar, er dette ein god arbeidplass. Kontoret er velutstyrt med mykje moderne utstyr, blant anna digitalt røntgenutstyr og ultralyd.

Arbeidsoppgåver:

* Fastlege for 450 innbyggjarar
* Ø-hjelp på dagtid
* Legevakt

Kvalifikasjonar:

* Lege med norsk autorisasjon
* Spesialist i allmennmedisin eller under utdanning som spesialist i allmennmedisin
* Gode norsk-kunnskapar, både munnleg og skriftleg
* Førarkort for bil

Vi søkjer – personlege eigenskapar:

* Gode fagkunnskapar
* Evne til å jobbe sjølvstendig og ta ansvar
* God kommunikasjonsevne med pasientar
* Evne til samarbeid med kollegaer og ønske om å dele med andre
* Interesse for fagutvikling og tverrfagleg samarbeid

Vi tilbyr:

* Eit godt arbeidsmiljø i trivelege lokale
* Kollegial støtte
* Varierte arbeidsoppgåver
* Tverrfagleg samarbeid

For stillinga gjeld:

* Lønn etter utdanning og ansiennitet

Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga

Anna:

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.

Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.
Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid.

I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 01.10.19

Utlyst16.09.19

Kontakter:

  • Navn Bjørg Haldis Kjørkleiv Hoftun
  • Tittel Avdelingssjukepleiar
  • Arbeid 32029200
  • Navn Lars Christian SandakerTittelAvdelingsleiarArbeid32029200
  • Navn Ingebjørg By Teigen
  • Tittel Avdelingsleiar helseavdelinga
  • Mobil 91348300
  • Arbeid 32029118


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *