Vernepleiar med fagansvar

Leger, sykepleier, assistent lege, helsevesen , kirurg, tannlege, tannhelsesekretær

Du registrerer både webannonsen og papirannonsen samtidig. Det er mulig både å laste opp ferdig materiell, og å produsere en annonse klar for trykk i portalen.

31 mars, 2020

Vernepleiar med fagansvar

Hyllestad kommune har ledig 100 % stilling som vernepleiar i omsorgstenestene, p.t. i miljøtenesta.  Til stillinga ligg fagansvar og koordinering av miljøtenesta, det er sett av 20 % […]