Leger, sykepleier, assistent lege, helsevesen , kirurg, tannlege, tannhelsesekretær

Du registrerer både webannonsen og papirannonsen samtidig. Det er mulig både å laste opp ferdig materiell, og å produsere en annonse klar for trykk i portalen.

28 november, 2021

Sykehjemslege – Vefsn kommune

Vi har ledig 100% stilling som sykehjemslege. Vefsn sykehjem har 86 senger fordelt på 6 avdelinger. I tillegg er det 3 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. […]