Leger, sykepleier, assistent lege, helsevesen , kirurg, tannlege, tannhelsesekretær

Du registrerer både webannonsen og papirannonsen samtidig. Det er mulig både å laste opp ferdig materiell, og å produsere en annonse klar for trykk i portalen.

31 mars, 2020

Sjukepleiarstillingar

Hyllestad kommune har ledig to stillingar som sjukepleiar i omsorgstenestene.  Stillingane vil vere fordelt både i heimetenestene og på institusjonen.     Som sjukepleiar i Hyllestad […]