Överläkare, psykiatriska kliniken, Ålands hälso- och sjukvård