Leger, sykepleier, assistent lege, helsevesen , kirurg, tannlege, tannhelsesekretær

Du registrerer både webannonsen og papirannonsen samtidig. Det er mulig både å laste opp ferdig materiell, og å produsere en annonse klar for trykk i portalen.

31 mars, 2020

Helsefagarbeidar

Hyllestad kommune har ledig fast 100 % stilling som helsefagarbeidarar.  Stillinga er knytt til omsorgstenestene, vanleg 3-delt turnus, og vi er i startgropa med årsturnus.  I […]