Ett års vikariat som lege i 100% stilling på Stavanger legevakt