20 % junioravtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø