Blå Kors Bosenter Bergen har 5 faste stillinger ledig for Jobbdirekte AS

Tilrettelagte tjenester søker helgeansatte for Enebakk kommune
11 juli, 2019
Rådgiver innen e-helse for Kongsberg kommune
12 juli, 2019
Show all

Blå Kors Bosenter Bergen har 5 faste stillinger ledig for Jobbdirekte AS

Jobbdirekte AS

Kalfarveien 102
5018 BERGEN


Telefon: 994 79 040
E-post:

helene.nilsen@blakors.noWeb:

https://www.jobbdirekte.no/cv/application/full.html?jobId=1236435


Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no

Blå Kors Bosenter Bergen har 5 faste stillinger ledig

Blå Kors driver to boligtiltak for særlig vanskeligstilte personer på oppdrag for Bergen kommune. Det ene boligtiltaket tilbyr heldøgns omsorgsinstitusjon for bostedsløse personer med ruslidelser . Her gir man helse- og omsorgstjenester for inntil 13 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Det er tilsynslege tilknyttet omsorgsinstitusjonen. Det andre boligtiltaket tilbyr døgnbemannet midlertidig botilbud for bostedsløse personer med ruslidelser . Her gir man helse- og omsorgstjenester for inntil 10 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Bemanningen fordeles på begge boligtiltakene, med hovedvekt på heldøgns omsorgsinstitusjon. Boligtilbudene skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker ivaretas på en god måte. Det er krav om rusfrihet i begge boligtilbudene. Tjenestemottaker skal oppleve at han mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov.

Vi har følgende faste stillinger ledig:

  • Sykepleier 100 %
  • Vernepleier/sykepleier/sosionom 80%
  • Vernepleier/sykepleier/sosionom 60 %
  • Miljøarbeider 14 % – 2 stillinger helg

Samtlige stillinger er i todelt turnus med arbeidshelg hver 3. uke.

Den som tilsettes må i tillegg til etterspurt grunnutdanning ha kunnskap om og erfaring med relasjonsbygging, rehabilitering og forebyggende arbeid innen rusfeltet. For sykepleiere og vernepleiere er det ønskelig med tilleggsutdanning innen rusfeltet. Personlig egnethet vektlegges.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Helene Nilsen tlf. 994 79 040 eller på mail helene.nilsen@blakors.no.

Søknadsfrist: 17. august 2019

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1209-2019-07-261 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

2019-07-11 15:17:01

WordPress databasfel: [Unknown column 'form_title' in 'field list']
SELECT `title`, `created_at`, `form_title`, `default_label_pos`, `show_title`, `clear_complete`, `hide_complete`, `logged_in`, `seq_num` FROM `wp_0cfdjd341f_nf3_forms` WHERE `id` = 1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *